10 grudzień, poniedziałek, 2018

Facebook

Urząd Miejski w Świeciu

Slideshow CK

Już teraz Zarezerwuj termin na swoją imprezę. Potrzebujesz salę na SWOJĄ IMPREZĘ - ZADZWOŃ
Obejrzyj filmy promocyjne Vistula Park II Sulnowo
Sprawdź harmonogram wywozu śmieci w Sołectwie Sulnowo

Ścieżka Rowerowa

Przy drodze wojewódzkiej nr 239 w Sulnowie powstał półtorakilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wraz z zatoką autobusową.

NAZWA INWESTYCJI: 
„Drogowa Inicjatywa Samorządowa”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa,

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:
- rozpoczęcie projektu: 3.09.2012 r.
- zakończenie projektu: 31.10.2012 r.

NAZWA ZADANIA:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 dł. 1425m poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zatoki autobusowej w miejscowości Sulnowo w km 31+699 wraz z chodnikiem w km 31+597 do km 31+721 dł. 124m.”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:
- wartość zadania: 1.214.565,25 zł
- wkład własny gminy: 728.739,15 zł
- udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego: 485.826,10 zł

CEL PROJEKTU:
- zmniejszenie ilości wypadków drogowych
- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności pieszych
- poprawa warunków do działalności inwestycyjnej
- zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego województwa